9. พระเจ้าเลนเต้สวรรคต
คริสตศักราช
189
สถานที่
เมืองลกเอี๋ยง
สาเหตุ
ทรงพระประชวร
รายละเอียด
พระเจ้าเลนเต้มีบุตรอยู่ 2 คน คนโตชื่อ หองจูเปียน ที่เกิดจากนางโฮเฮา น้องสาวของโฮจิ๋น อีกคนคือหองจูเหียบที่เกิดจากพระสนมเอก แต่พระสนมเอกนั้นเสียชีวิตไป ตังไทเฮาจึงได้ขอหองจูเหียบไปรับเลี้ยง พร้อมทั้งขอให้ยกราชสมบัติให้แก่หองจูเหียบ พระเจ้าเลเต้ยังไม่ได้แต่ตั้งผู้สืบทอด ก็มีอาการประชวรจนสิ้นพระชนลง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง