7. ซุนเกี๋ยนได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา
คริสตศักราช
187
สถานที่
เมืองเตียงสา
สาเหตุ
ซุนเกี๋ยนปราบโจรคูเสงจึงมีความดีความชอบ
รายละเอียด
ซุนเกี๋ยนปราบโจรคูเสง และได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง