6. เล่าปี่ลาออกจากตำแหน่งนายอำเภออันห้อก้วน
คริสตศักราช
184
สถานที่
เมืองอันห้อก้วน
สาเหตุ
เตียวหุยโบยต๊กผู้การ เล่าปี่กลัวจะเป็นภัยจึงตัดสินใจลาออก
รายละเอียด
เล่าปี่เข้ามารับราชการ ก็ตั้งใจดูแลประชาชน จนเป็นที่รักใคร่ ต่อมาผู้การได้เข้ามาขอส่วยสินบนกับเล่าปี่ แต่เล่าปี่ไม่มีให้จึงกดขี่ข่มเข้ง สร้างความไม่พอใจให้แก่เตียวหุย ด้วยความมุทะลุเตียวหุยจึงจับตัวผู้การมาโบยตีจนได้รับบาดเจ็บ เล่าปี่กลัวว่าตนและน้องๆจะเป็นภัยจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายอำเภอ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง