3. แต่งตั้งแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง
คริสตศักราช
184
สถานที่
-
สาเหตุ
ปราบล้างโจรโพกผ้าเหลือง
รายละเอียด
โฮจิ๋นได้กราบทูลให้พระเจ้าเลนเต้ให้แต่งตั้งให้ โลติด ฮองฮูสง จูฮี เป็นแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง

เตียวก๊กได้ศึกษาตำราอย่างแตกฉาน นำมารักษาชาวบ้านและมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคน มีน้องชื่อเตียวโป้และเตียวเหลียง ชาวบ้านต่างก็พากันบูชาเตียวก๊ก ต่อมาเตียวก๊กได้แต่ตั้งตัวเองเป็นเป็นเจ้าพระยาสวรรค์ โดยมีสัญลักษณ์ก็คือ ผ้าเหลืองและนำผ้าเหลืองนั้นไปโพกศีรษะให้แก่เหล่าทหาร และตั้งมั่นเพื่อที่จะปกครองตัวเองตั้งแต่นั้นมา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง