2. กำเนิดโจรโพกผ้าเหลือง
คริสตศักราช
184
สถานที่
-
สาเหตุ
ถูกอำนาจรัฐกดขี่และต้องการสร้างกองกำลังปกครองตัวเอง
รายละเอียด
เตียวก๊กออกตามหายา ได้พบผู้เฒ่าวิเศษคนหนึ่ง ผู้เฒ่าได้ให้คัมภีร์ ไทแผงยาวสุด ให้กับเตียวก๊ก แล้วเฒ่าวิเศษก็หายไปกับสายลม เตียวก๊กได้ศึกษาตำราอย่างแตกฉาน นำมารักษาชาวบ้านและมีลูกศิษย์ลูกหาหลายคน มีน้องชื่อเตียวโป้และเตียวเหลียง ชาวบ้านต่างก็พากันบูชาเตียวก๊ก ต่อมาเตียวก๊กได้แต่ตั้งตัวเองเป็นเป็นเจ้าพระยาสวรรค์ โดยมีสัญลักษณ์ก็คือ ผ้าเหลืองและนำผ้าเหลืองนั้นไปโพกศีรษะให้แก่เหล่าทหาร และตั้งมั่นเพื่อที่จะปกครองตัวเองตั้งแต่นั้นมา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง