13. ตั๋งโต๊ะยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอี๋ยง
คริสตศักราช
189
สถานที่
เมืองลกเอี๋ยง
สาเหตุ
โฮจิ๋นส่งหนังสือเรียกตั๋งโต๊ะเข้ามาปราบสิบขันที
รายละเอียด
ตั๋งโต๊ะถือโอกาสยกทัพหัวเมืองเข้ามาเมืองหลวง พร้อมทั้งพาตัว ฮ่องเต้(หองจูเปียน)และพระอนุชา(หองจูเหียบ) กลับมาในวังหลวงได้ ตั๋งโต๊ะเห็นว่าหองจูเหียบนั้นมีความเหมาะสมกว่าหองจูเปียนจึงคิดที่จะยกหองจูเหียบขึ้นเป็นฮ่องเต้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง