12. ปราบสิบขันที
คริสตศักราช
189
สถานที่
เมืองลกเอี๋ยง
สาเหตุ
สิบขันทีก่อการขบถฆ่าโฮจิ๋น
รายละเอียด
หลังจากที่โฮจิ๋นถูกลวงไปฆ่า โจโฉและอ้วนเสี้ยวก็พากันยกทัพบุกเข้าไปฆ่าขันทีจนสิ้น ในความที่ชุลมุนวุ่นวาย หองจูเปียนและหองจูเหียบก็พากันหนีออกจากวังหลวง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง