11. สิบขันทีลวงโฮจิ๋นมาฆ่า
คริสตศักราช
189
สถานที่
เมืองลกเอี๋ยง
สาเหตุ
สิบขันทีกลัวโดนโฮจิ๋นฆ่าจึงชิงลงมือฆ่าโฮจิ๋นเสียก่อน
รายละเอียด
โฮจิ๋นต้องการกำจัดสิบขันที แต่ไม่กล้าขัดใจนางโฮเฮาน้องสาวของตัวเอง จึงได้ส่งหนังสือไปให้ตั๋งโต๊ะ ยกทัพเข้ามาปราบสิบขันที ซึ่งวิธีนี้ได้สร้างความไม่พอใจแก่โจโฉ ต่อมาสิบขันทีรู้ข่าวจึงลวงโฮจิ๋นเข้ามาสังหาร โฮจิ๋นจึงจบชีวิตลงในที่สุด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง