10. หองจูเปียนขึ้นเป็นฮ่องเต้
คริสตศักราช
189
สถานที่
เมืองลกเอี๋ยง
สาเหตุ
โฮจิ๋นฉวยโอกาสยกหองจูเปียนหลานของตนขึ้นเป็นฮ่องเต้
รายละเอียด
หลังจากที่พระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนลงได้ไม่นาน โฮจิ๋นก็ฉวยโอกาสยกหองจูเปียนหลานของตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ สร้างความไม่พอใจให้แก่ตังไทเฮา โฮจิ๋นจึงวางแผนขับไล่ตังไทเฮาพร้อมทั้งลอบสังหารในภายหลัง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง