1. บ้านเมืองเกิดกลียุค
คริสตศักราช
184
สถานที่
เมืองลกเอี๋ยง
สาเหตุ
พระเจ้าเลนเต้ไม่สนใจราชการ ขันทีครองเมือง
รายละเอียด
เกิดนิมิตรร้าย งูเขียวตกลงมา เกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม ไก่ตัวเมียกลับเพศมาเป็นตัวผู้ พระเจ้าเลเต้ไม่ใส่ใจงานบ้านการเมือง ปกครองโดยมิชอบ ถูกอำนาจของสิบขันทีครอบงำ เหล่าโจรชุกชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง