Picture

บ้านเมืองเกิดกลียุค

เกิดนิมิตรร้าย งูเขียวตกลงมา เกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม ไก่ตัวเมียกลับเพศมาเป็นตัวผู้ พระเจ้าเลเต้ไม่ใส่ใจงานบ้านการเมือง ปกครองโดยมิชอบ ถูกอำนาจของสิบ...

อ่านต่อ ค.ศ. 184
Picture

กำเนิดโจรโพกผ้าเหลือง

เตียวก๊กออกตามหายา ได้พบผู้เฒ่าวิเศษคนหนึ่ง ผู้เฒ่าได้ให้คัมภีร์ ไทแผงยาวสุด ให้กับเตียวก๊ก แล้วเฒ่าวิเศษก็หายไปกับสายลม เตียวก๊กได้ศึกษาตำราอย่างแตกฉ...

อ่านต่อ ค.ศ. 184
Picture

แต่งตั้งแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง

โฮจิ๋นได้กราบทูลให้พระเจ้าเลนเต้ให้แต่งตั้งให้ โลติด ฮองฮูสง จูฮี เป็นแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง

เตียวก๊กได้ศึกษาตำราอย่างแตกฉาน นำมารักษาชาวบ้า...

อ่านต่อ ค.ศ. 184
Picture

กำเนิดสามพี่น้องแห่งสวนท้อ

เล่าเอี๋ยนได้ติดป้ายประกาศรับสมัครทหารอาสาเข้าร่วมทัพหลวง ปราบโจรโพกผ้าเหลือง

เล่าปี่ไปยืนอ่านประกาศจนได้พบกับเตียวหุย ทั้งสองคุยกันถูกคอ เตี...

อ่านต่อ ค.ศ. 184
Picture

สงครามปราบโจรโพกผ้าเหลือง

เล่าปี่เข้าร่วมกับเล่าเอี๋ยน เข้าสู่สงครามปราบโจรโพกผ้าเหลือง และมีแม่ทัพทหารคนอื่นๆร่วมในสงครามด้วย อย่าง โลติด ฮองฮูสง จูฮี โจโฉ ซุนเกี๋ยน...

อ่านต่อ ค.ศ. 184
Picture

เล่าปี่ลาออกจากตำแหน่งนายอำเภออันห้อก้วน

เล่าปี่เข้ามารับราชการ ก็ตั้งใจดูแลประชาชน จนเป็นที่รักใคร่ ต่อมาผู้การได้เข้ามาขอส่วยสินบนกับเล่าปี่ แต่เล่าปี่ไม่มีให้จึงกดขี่ข่มเข้ง สร้างความไม่พ...

อ่านต่อ ค.ศ. 184
Picture

ซุนเกี๋ยนได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา

ซุนเกี๋ยนปราบโจรคูเสง และได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา...

อ่านต่อ ค.ศ. 187
Picture

เล่าปี่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพงงวนก๋วน

เล่าปี่ได้ทำผลงานให้เล่าหงี เล่างีและกองซุนจ้านก็พากันกราบทูลความดีความชอบให้เล่าปี่ได้ไปปกครองเมืองเพงงวนก๋วน...

อ่านต่อ ค.ศ. 187
Picture

พระเจ้าเลนเต้สวรรคต

พระเจ้าเลนเต้มีบุตรอยู่ 2 คน คนโตชื่อ หองจูเปียน ที่เกิดจากนางโฮเฮา น้องสาวของโฮจิ๋น อีกคนคือหองจูเหียบที่เกิดจากพระสนมเอก แต่พระสนมเอกนั้นเสียชีวิตไป...

อ่านต่อ ค.ศ. 189
Picture

หองจูเปียนขึ้นเป็นฮ่องเต้

หลังจากที่พระเจ้าเลนเต้สิ้นพระชนลงได้ไม่นาน โฮจิ๋นก็ฉวยโอกาสยกหองจูเปียนหลานของตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ สร้างความไม่พอใจให้แก่ตังไทเฮา โฮจิ๋นจึงวางแผนขับไล่ต...

อ่านต่อ ค.ศ. 189
Picture

สิบขันทีลวงโฮจิ๋นมาฆ่า

โฮจิ๋นต้องการกำจัดสิบขันที แต่ไม่กล้าขัดใจนางโฮเฮาน้องสาวของตัวเอง จึงได้ส่งหนังสือไปให้ตั๋งโต๊ะ ยกทัพเข้ามาปราบสิบขันที ซึ่งวิธีนี้ได้สร้างความไม่พอใ...

อ่านต่อ ค.ศ. 189
Picture

ปราบสิบขันที

หลังจากที่โฮจิ๋นถูกลวงไปฆ่า โจโฉและอ้วนเสี้ยวก็พากันยกทัพบุกเข้าไปฆ่าขันทีจนสิ้น ในความที่ชุลมุนวุ่นวาย หองจูเปียนและหองจูเหียบก็พากันหนีออกจากวังหลวง...

อ่านต่อ ค.ศ. 189
Picture

ตั๋งโต๊ะยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอี๋ยง

ตั๋งโต๊ะถือโอกาสยกทัพหัวเมืองเข้ามาเมืองหลวง พร้อมทั้งพาตัว ฮ่องเต้(หองจูเปียน)และพระอนุชา(หองจูเหียบ) กลับมาในวังหลวงได้ ตั๋งโต๊ะเห็นว่าหองจูเหียบนั้...

อ่านต่อ ค.ศ. 189
Picture

Blank

Blank